5401631984320512
Learning Resources Smart Scoops 🍦《Smart Scoops》係一份有趣的角色扮演遊戲,加上豐富的配件,既可玩樂亦可從中學習👍🏻 呢份遊戲包含4隻色嘅雪糕、4個杯同埋有4個雪糕筒,小朋友可以揀選唔同味道嘅雪糕,又可以揀要雪糕杯或雪糕筒。遊戲仲包含多張雪糕圖咭,小朋友可以根據圖咭上面嘅指示自己拼砌雪糕😋😋 🎈可訓練目標: ☀️顏色及數量概念 ☀️ Product #: theraplay-Learning Resources Smart Scoops 2024-05-30 Regular price: $HKD$299.0 Available from: 治遊學教具坊 TheraPlay Learning SuppliesIn stock